Διεθνή Συνέδρια Eduplat-EU1🇪🇺🇵🇹🇬🇷🇮🇹🇪🇸

Εκπαιδευτικούς Πόρους και Καινοτόμες Πρακτικές στη Διδασκαλία Γλωσσών

Αυτό το συνέδριο έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2022 στην Águeda (Πορτογαλία) και διαδικτυακά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους και να επικοινωνήσετε με τους ομιλητές. 

👉 Αναλυτικές πληροφορίες και αφίσα.

Εκπαιδευτικοί πόροι και καινοτόμες πρακτικές για το Gamification

Αυτό το #Διεθνές Συνέδριο έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2023 στην Αθήνα 🇬🇷 και διαδικτυακά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους #Gamification 🎲🎳🎮 και επικοινωνήστε με τους ομιλητές 👩🏽‍🏫👨🏻 ‍🏫📚 

👉 Αναλυτικές πληροφορίες και αφίσα.

Θέλετε να συμμετέχετε;

Διοργανώνεται από:

Προωθείται από:

Επιχορηγείται από:

back to top