Διεθνή Συνέδρια Eduplat-EU1🇪🇺🇵🇹🇬🇷🇮🇹🇪🇸

Εκπαιδευτικούς Πόρους και Καινοτόμες Πρακτικές στη Διδασκαλία Γλωσσών

🗓️ 16-12-2022. 🕑 17h+ Δικτύωση δια ζώσης με συμμετέχοντες στην Águeda (Πορτογαλία) 🇵🇹.

🗓️ 17-12-2022. 🕑9.55*.: Έναρξη εκπομπής για διαδικτυακούς συμμετέχοντες. Προγράμματα προσοχής στην Πορτογαλία (CET-1).

🗓️ 17-12-2022. 🕑10, 12, 15:30 & 17h: 4 περιστροφικές παρουσιάσεις που θα παρουσιάσουν Εκπαιδευτικούς Πόρους και Καινοτόμες Πρακτικές στη Διδασκαλία Γλωσσών.

🗓️ 18-12-2022 🕑 10 π.μ.: Τελική παρουσίαση και συμπεράσματα.

Εκπαιδευτικοί πόροι και καινοτόμες πρακτικές για το Gamification

 🗓️ 27-1-2023. 🕑 17h+ Δικτύωση δια ζώσης με συμμετέχοντες στην Αθήνα (Ελλάδα) 🇬🇷.

🗓️ 28-1-2023. 🕑 9.55*.: Έναρξη εκπομπής για διαδικτυακούς συμμετέχοντες. Δρομολόγια προσοχής στην Ελλάδα (CET + 1).

🗓️ 28-1-2023. 🕑 10, 12, 15:30 & 17h: 4 περιστροφικές παρουσιάσεις θα  παρουσιάσουν Εκπαιδευτικούς Πόρους και Καινοτόμες Πρακτικές για Παιχνίδι.

🗓️ 29-1-2023 🕑 10 π.μ.: Τελική παρουσίαση και συμπεράσματα.

Πρωτοτυποποίηση της μεταφοράς Εκπαιδευτικών Πόρων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών

🗓️ 21-4-2023. 🕑 17h+ Δικτύωση δια ζώσης με συμμετέχοντες στην Molfetta (Ιταλία) 🇮🇹.

🗓️ 22-4-2023. 🕑 9.55*.: Έναρξη εκπομπής για διαδικτυακούς συμμετέχοντες. Δρομολόγια προσοχής στην Ιταλία (CET).

🗓️ 22-4-2023. 🕑 10, 11, 12, 15:30 & 17h: Παρουσιάσεις και Εργαστήρια του πρωτοτύπου της νέας πλατφόρμας EduPlat, Πρότυπα για τη διάδοση Εκπαιδευτικών Πόρων και αποτελεσμάτων.

🗓️ 23-4-2023.🕑 10 π.μ.: Τελική παρουσίαση και συμπεράσματα.

Ενίσχυση της μεταφοράς Εκπαιδευτικών Πόρων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών

🗓️ 5-5-2023. 🕑 17h+ Δικτύωση δια ζώσης συμμετέχοντες στη Σαραγόσα (Ισπανία) 🇪🇸.

🗓️ 6-5-2023. 🕑 9.55*.: Έναρξη εκπομπής για διαδικτυακούς συμμετέχοντες. Δρομολόγια προσοχής στην ηπειρωτική Ισπανία (CET).

🗓️ 6-5-2023. 🕑 10, 11, 12, 15:30 & 17h: Παρουσιάσεις των συμπερασμάτων του έργου EduPlat-EU1 και εργαστήρια για την κυκλοφορία της νέας πλατφόρμας EduPlat.

🗓️ 7-5-2023. 🕑 10 π.μ.: Τελική παρουσίαση και συμπεράσματα.

ΣΗΜ. Αυτά τα διεθνή συνέδρια μεταδίδονται κατά την τοπική ώρα.
🇵🇹 (CET-1) 🇬🇷 (CET+1) 🇮🇹 (CET) 🇪🇸 (CET).
Θέλετε να συμμετέχετε;

Διοργανώνεται από:

Προωθείται από:

Επιχορηγείται από:

back to top