Αποστολή:

Διευκόλυνση των επαγγελματιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με τη συνεργασία στη δημιουργία πόρων.

Στόχοι:

  • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Διευκόλυνση της ένταξης όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη χρήση, τη δημιουργία, την καινοτομία και τη διάδοση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων.
  • Διαδώστε το μήνυμα ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ επαγγελματικό τρόπο στον εκπαιδευτικό κόσμο.
  • Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή εθελοντών στο έργο #EduPlat.

Δημόσιο:

Αναμένεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι εκπαιδευτικοί, αν και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου από την εκπαιδευτική κοινότητα (χρηματοδότηση της εγγραφής του εάν ζητηθεί).

.

Θέλετε να συμμετέχετε;

Διοργανώνεται από:

Προωθείται από:

Επιχορηγείται από:

back to top