Αποστολή:

Διευκόλυνση των επαγγελματιών της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με τη συνεργασία στη δημιουργία πόρων.

Στόχοι:

  • Διαδώστε το μήνυμα ότι οι ΤΠΕ και, συγκεκριμένα, τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ επαγγελματικό τρόπο στον εκπαιδευτικό κόσμο. 

  • Προωθήστε τη συνεργασία μεταξύ των μελών της διαδικτυακής εκπαιδευτικής κοινότητας.

  • Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή εθελοντών στο έργο #EduPlat.

  • Διευκόλυνση της ένταξης όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων.

Δημόσιο:

Αναμένεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι εκπαιδευτικοί, αν και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου από την εκπαιδευτική κοινότητα (χρηματοδότηση της εγγραφής του εάν ζητηθεί)..

Θέλετε να συμμετέχετε;

Διοργανώνεται από:

Προωθείται από:

Επιχορηγείται από:

back to top