Στάδια

& Σχέδιο δράσης

Στάδιο 1

Ίδρυση. 2013-2019

Κατά τη διάρκεια αυτών των 6 ετών πραγματοποιήσαμε έρευνα από μια ομάδα εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών και των διαθέσιμων

Στάδιο 2

υπηρεσιών και δικτύωσης (2020-2022)

2.1 Εκκίνηση από το BienesDar.org. Συνεργασία με την κυβέρνηση της Αραγονίας, το FrenaLaCurva.net, το Ayudadigital.org και άλλους οργανισμούς.

2.2 Εγκατάσταση της βάσης πρωτοτύπων στα κοινωνικά δίκτυα.

2.3 Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας.

2.4 Εκδηλώσεις για προώθηση: Έκθεση Βραβείων και Εκπαιδευτικών Πόρων.

Στάδιο 3

Διεθνή δικτύωση (2021-2023)

3.0 Αίτηση συμμετοχής ως ευρωπαϊκό έργο στις 3-11-2021.

3.1 Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου EduPlat-EU1, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.2 Ανάπτυξη Διεθνών Συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς Εκπαιδευτικών Πόρων και καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία.

3.3 Ανάπτυξη προτύπων για την έκδοση Εκπαιδευτικών Πόρων.

3.4 Ανάπτυξη πρωτοτύπων για την πλατφόρμα.

Στάδιο 4

Παρουσίαση στο Front End (2023-2024).

4.1 Βελτιωμένη έκδοση πρωτοτύπου.

Ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας που έχει σχηματιστεί και ειδικά με τη διαθεσιμότητα, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας, εξετάζουμε διάφορες επιλογές:

Χρήση πλατφόρμας βασισμένης στον χώρο εργασίας της google. Πλεονεκτήματα: σχετική απλότητα εγκατάστασης. Μειονεκτήματα: δυσκολία προσαρμογής στις ανάγκες και εξάρτηση από ιδιωτικό φορέα.

B Χρήση πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από την αρχή σε PHP/SQL ή παράγωγα/ παρόμοια. Πλεονεκτήματα: μέγιστη ευελιξία και προσαρμογή. Μειονεκτήματα: μέγιστη προσπάθεια προγραμματισμού και διάρκεια.

C Χρήση μιας πλατφόρμας που δημιουργήθηκε με ένα CMS όπως το Joomla ή το WordPress για τη χρήση υπάρχοντος προγραμματισμού. Πλεονεκτήματα: σχετική απλότητα εγκατάστασης και δυνατότητα χρήσης υπαρχόντων πρόσθετων ή/και τροποποίησης ή δημιουργίας άλλων. Μειονεκτήματα: δυσκολία προσαρμογής.

D Χρήση μιας πλατφόρμας που δημιουργήθηκε με το MediaWiki (από το Wikimedia, δημιουργούς της Wikipedia). Το MediaWiki λειτουργεί με PHP 7.2.9 ή νεότερη έκδοση και με MariaDB (βελτιωμένη αντικατάσταση της MySQL).

E Άλλες επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

F Διατήρηση της χρήσης μιας πλατφόρμας που βασίζεται στο RRSS.

4.2 Διατήρηση της διάδοσης μέσω social media.

4.3 Ανάπτυξη προγράμματος βραβείων

4.4 Έκθεση Εκπαιδευτικών Πόρων. (Σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο).

4.5 Προσαρμογές στη βάση / προσθήκες που επιτρέπουν την εγγραφή χρήστη και πόρων καθώς και μια μηχανή αναζήτησης που περιλαμβάνει αξιολόγηση από άλλους χρήστες. Άλλα χαρακτηριστικά θα είναι προαιρετικά σε αυτό το στάδιο.

4.6 Δημιουργία προηγμένου περιεχομένου και δοκιμές πλατφόρμας, ανατροφοδότηση.

4.7 Μελλοντικός σχεδιασμός πρωτοτύπων.

Στάδιο 5+

Βιώσιμη ανάπτυξη και έρευνα.

Το EduPlat έχει σχεδιαστεί για να είναι βιώσιμο και να δημιουργεί ανάπτυξη. Είναι επεκτάσιμο από μια πολύ μικρή κοινότητα χρηστών (π.χ. ένα σχολείο) σε ολόκληρη την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του EduPlat.org είναι ότι συνδέεται με την έρευνα: Ηγεσία και κίνητρο για συνεργασία στο εκπαιδευτικό RRSS. Αυτή η έρευνα τροφοδοτεί την πλατφόρμα (feedback) και ταυτόχρονα την κάνει πιο αποτελεσματική (feedforward). Αναμένουμε θετικά αποτελέσματα στο αίτημα χρηματοδότησης αυτής της έρευνας.

Πλέον είναι δυνατή η είσοδος στην ομάδα των συνεργατών.
back to top