Σχετικά με εμάς

EduPlat.org και η Εκπαιδευτικών Πόρων Έκθεση προωθούνται  στα 🇬🇷Ελληνικά υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης .

Από τα τέλη του 2021 το EduPlat είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων θέλουμε να ξεχωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 🇪🇺, η οποία συγχρηματοδότησε το έργο και διευκόλυνε τη σύσταση μιας κοινοπραξίας που σχηματίστηκε από 4 εταίρους: Instituto Duarte de Lemos (🇵🇹Πορτογαλία), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (🇬🇷Ελλάδα), Associazione InCo (🇮🇹Ιταλία) και BienesDar (🇪🇸 Ισπανία).

 

Διοργανώνεται από:

Προωθείται από:

Επιχορηγείται από:

back to top