Πολιτική Απορρήτου BienesDar.org/EduPlat

Ημερομηνία: 3 Απριλίου 2020

Στο BienesDar.org, θέλουμε να προστατεύσουμε και να σεβόμαστε το απόρρητο όλων και, ως εκ τούτου, υιοθετούμε τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Στη συνέχεια, θα εξηγήσουμε πώς και γιατί συλλέγουμε δεδομένα στις φόρμες επικοινωνίας του www.bienesDar.org. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές είναι εμπιστευτικές και θα αποκαλυφθούν μόνο στις περιπτώσεις που εξετάζονται παρακάτω. Η ένωση ( Εγγεγραμμένος στο ισπανικό εθνικό μητρώο ενώσεων στις 25-4-2018 στο GROUP 1, SECTION 1, No. 615536

Τελικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: CIF: G99525594),  είναι άμεσα υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Στο BienesDar.org επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχονται προκειμένου να παρέχουμε/λάβουμε την ζητούμενη/προσφερόμενη υπηρεσία. Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν ζητήσει τη διακοπή της δραστηριότητας, η εμπορική σχέση διατηρείται ή/και για όσο χρόνο απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και την ανάληψη των πιθανών ευθυνών προέρχονται από την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει νομική υποχρέωση ή συγκεκριμένη ανάγκη (για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σε μια εκδήλωση, τα δεδομένα κοινοποιούνται στο άτομο που έκανε τη δημοσίευση και, εάν το θεωρούν απαραίτητο , με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες). 

Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν (και πώς) το BienesDar.org χειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα, ώστε να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας δεδομένων και αντίθεσης και περιορισμού στη μεταχείρισή τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας στη διεύθυνση www.EduPlat.org, υποδεικνύοντας τον τύπο των πληροφοριών που ζητάτε (ιδανικά την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής σας στη βάση δεδομένων μας) και ένα έγκυρο email στο οποίο ενδέχεται να ζητήσουμε άλλες πληροφορίες (για να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητά σας ως χρήστη). Ομοίως, και ειδικά εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε λάβει πλήρη ικανοποίηση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην εθνική αρχή ελέγχου επικοινωνώντας με την Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, C/ Jorge Juan 6 – 28001 Madrid. , για τους σκοπούς αυτούς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου είναι πιθανό να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την προαναφερθείσα για να προσαρμοστεί στους ισχύοντες κανονισμούς.

back to top